กัญ ชง กัญชา กับ ฤทธิ์ กัน ชัก โรค ลมบ้าหมู (1)


De Beste Kwaliteit CBD Olie?

MHBioShop CBD Olie Specialist  


Pour la meilleure qualité d’Huile de CBD Visitez

HuileCBD.be specialist Huile de CBD


Delen :
line-share-logo

Ab เ ื่อง ื่อง ื่อง ื่อง เ เ เ มี อยาก อยาก อยาก อยาก อยาก อยาก เลย เลย เลย เอา บทความ บทความ และ เ ียบเ นพ นพ นพ. Cannabidiol (CBD) ใช้ ใน ลม ชัก อย่างไ ใน Pediatrische farmacologie 2018 ชื่อ ‘Cannabidiol gebruik bij refractaire epilepsie’ จาก Dr.Marcia Buck นัก วิจัย และ ผู้เชี่ยวชาญ ทาง ด้าน กา ใช้ ใช้ ยา ใน เด็ก จาก อเมริกา

CBD นี้ เป็น สาร ธรรมชาติ ที่ มา จาก กัญชา สาย พันธุ์ ชาติ ว่า (Cannabis sativa) 1963 โดย นาย Mechoulam และ Shvo หลังจาก นั้น อีก 15 ปี ก็ได้ ตี พิมพ์ ฤทธิ์ ของ CBD ใน การ ช่วย ควบคุม โรค ลม ชัก เรา รู้ กัน ตั้งแต่ ปี 1978 แล้ว นะ ครับ เรื่อง นี้ ไม่ใช่ เรื่อง ใหม่ อะไร CBD นั้น ต่าง จาก Tetrahydrocannabinol (THC) อย่าง มาก กลไก ใน การ ออกฤทธิ์ ใน ร่างกาย ก็ ต่าง กัน

โดย CBD มัน มี สั ม พรรค ภาพ (affiniteit) กับ ตัว จับ สัญญาณ กัญชา cannabinoïde-receptoren (CB1 และ CB2) ที่ มาก ตัว จับ สัญญาณ สอง ตัว นี้ เป็น ตัว ที่ THC จับ ได้ อย่าง ดี และ เป็น ส่วน ทำให้ เสพ ติด และ เกิด กา มึนเมา นอกจาก CBD จะ ไม่ จับ ตัว จับ สัญญาณ มัน ยัง ไป ลด กา ส่ง กา สัญญาณ ของ 1 ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ คือ คือ สั่ง สั่ง เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ปล่อย ปล่อย GABA ซึ่ง เป็น สา สา สา สา สา ะบบ ะบบ ะบบ สมอง สมอง สมอง สมอง และ เป็น เป็น ของ ของ กา ช่วย ช่วย โ โ ค ชัก ลด การ กระ ว น กระวาย และ ช่วย ลด ปวด อีก ด้วย (อาจ จะ เพราะ มี ฤทธิ์ ที่ 5-HT1A, TRPV1 และ A2AAR ด้วย)

ใน อเมริกา ก่อน หน้า นี้ CBD เป็น schema 1 (สาร ที่ มีมีโอกาสติดใช้ติดติดติดจากจากจากจากจากจากจาก) จากจากปปสสสสอเมเป็นเป็นเป็น schema 5 (โอกาส ที่ ใช้ เสพ ติด ต่ำ มาก และ มี การ ใช้ แพร่หลาย ทางการ แพทย์) ใน ปี ที่ ก็ เพ าะว่า เพ เพ ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา กา กา กา ติด ติด ติด ติด กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า ส ส ส นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น ของ สมอง และ การ บ ั ง คับ ร่างกาย

2018 CBD เหลว สำหรับ ใช้ ทาง ปาก (Orale oplossing) ยี่ห้อ Epidiolex ได้ รับ การ รับรอง จาก องค์การ อาหาร อาหา ยา ของ อเมริกา (US FDA) สำหรับ ใช้ ใน โรค ลม ชัก จาก Lennox Gastaut-syndroom (LGS) และ Dravet syndroom สำหรับ คนไข้ อายุ สอง ขวบ หรือ มากกว่า เพราะ พบ ว่า CBD เป็น ยา ที่ ดี ถ้า เกิด คุม กา ชัก ชัก ด้วย ยา ตัว แ ก ได้ ได้ แล้ว กา ดูด จาก จาก จาก ลำไส้ ทาน ะดับ เข้าไป ล่ะ ดูด ซึม ได้ ได้ ได้ เลย เลย เลย เลย พบ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ประมาณ 2.5 ถึง 5 ชั ว โมง หลัง ับป หลัง ับป กา กา กา กา ด้วยว่า ถ้า ทาน พ ้อม ้อม อาหา อาหา อาหา อาหา ดูด ดูด ดูด ซึม ซึม กว่า และ จะ ได้ ะดับ ที่ สูง มากกว่า ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ไง ไง จะ ใช้ พ ้อม ้อม ้อม ้อม ้อม ้อม ้อม ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ะดับ ไง ได้ ผล ใน กา ช่วย กา ควบคุม กา ชัก ชัก อยู่ดี CBD นั้น กระจาย ตัว ใน ร่างกาย ได้ ดี

CYP ส่วน ครึ่ง ค่า ชีวิต ของ ยา (eliminatiehalfwaardetijd) หรือ การ ที่ ระดับ ยา ถูก ลด ไป ครึ่ง หนึ่ง นั้น อยู่ ประมาณ 60 ชั่วโมง

กัญชากัญชานั้นอยู่อยู่ะสิทธิผละสิทธิผละสิทธิผล effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic effic Ph Ph (Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph (Fase 3 gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoeken) ใน ทั้ง สอง การ วิจัย ใช้ เวลา 14 อาทิตย์ มี คนไข้ อายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 55 ปี วิจัย แรก คนไข้ จำนวน 171 คน แบ่ง กลุ่ม ให้ CBD 20 mg / kg / dag เทียบ กับ ยา เทียม (placebo) ส่วน วิจัย สอง คนไข้ 225 คน แบ่ง กลุ่ม ใ ้ 10, 20 mg / kg / dag และ ยา เทียม

ใน การ วิจัย ทั้ง สอง วจ ต ก็ได้ ก็ได้ มี กา ยา ยา ขึ้น เ ื่อย เ จนถึง จนถึง จนถึง ส ส ส ใน สอง อาทิตย์ แ แ ก นั้น นั้น ก็ ต่อ เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น ชัก อยู่ แล้ว อย่าง น้อย 1 ตัว โดย ยา ที่ ใช้ อยู่ เรียง จาก มาก ไป น้อย ที่สุด คือ Clobazam, valproaat, levetiracetam, lamotrigine และ rufinamide

การ วิจัย นี้ ดู ความถี่ ของ กา ชัก ชัก เทียบ เทียบ ก่อน ใช้ CBD ทั้ง สอง วิจัย พบ ว่า อัตรา การ ชัก น้อย ลง โดย ถึง 44% และ 42% ใน กลุ่ม CBD 20 mg / kg / dag ใน กลุ่ม ที่ ได้ ยา ปลอม นั้น ก็ ลด ลง แต่ ชัก ลด ลง น้อย กว่า เยอะ ก็ คือ 22% และ 17% ความ แตก ต่าง นี้ เห็น ตั้งแต่ เดือน แ ก ป ป คง คง จน จน จบ กา ทดลอง ป ป 4% ของ คนไข้ นั้น หลังจาก ได้ CBD แล้ว ไม่มี อาการ ชัก อีก เลย ใน ช่วง การ ทดลอง

เป็น การ ทดลอง สุดท้าย นั้น ดู ใน เด็ก ที่ เป็น vet ือ มี ผิด เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว ควบคุม โซเดียม โซเดียม ทำให้ ทำให้ สามา สามา Gสามา ปล่อย ดี ทำให้ ทำให้ ทำให้ ป ป ป ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ร่วม มี การ ชัก ต่อ เนื่อง ที่ คุม ไม่ ได้ ด้วย ยา หรือ กระตุ้น เส้น ประสาท (vagale zenuwstimulatie) หรือ กิน คี โต (ketogeen dieet) D เป็น สอง กลุ่ม โดย แบ่ง CBD 20 mg / kg / dag เทียบ กับ ยา เทียม (placebo) การ เพิ่ม ยาก ็ เหมือนกับ ที่ อธิบาย ใน สอง วิจัย แรก กลุ่ม ที่ ได้ CBD มี การ ชัก ลด ลง ถึง 39% เมื่อ เทียบ กับ 13% ใน กลุ่ม ยา ปลอม และ 6.7% ใน กลุ่ม CBD นั้น ไม่มี อาการ ชัก เลย ระหว่าง ทดลอง ซึ่ง เป็น ที่ น่า พอใจ อย่าง มาก

เรื่อง … กัญกัญื่องชงฤทธิ์ฤทธิ์ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับ.

หมอ ดื้อ

อ่าน เพิ่มเติม …

Lees Meer

Leave a Comment